Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Ansvarsgrupper

Nedan kan Du läsa om olika föreningsjobb som ingår när man är aktiv eller har barn som är aktiv i Själevads IK.


Som grund för att kunna utföra dessa föreningsjobb krävs en viss informations- och planeringsapparat där vi har ringat in mer specifikt varför det behövs en föräldrarepresentant i, vad vi kallar för, ansvarsgrupper.


Läs mer här - Ansvarsgrupper Själevads IK - beskrivning 2018.pdf »


Föreningsjobb när man tillhör Själevads IK
Beroende av barnens ålder har föreningen utarbetat en ”Budkavel” som reglerar respektive lags föreningsuppdrag vid sidan av sin fotbollsutbildning.

Kioskveckor på Själevads IP
(Gäller samtliga ungdomslag som spelar på A- respektive B-plan)
Under den aktiva fotbollssäsongen förlagd på Själevads IP håller vi kiosken öppen i samband med matcher på vardagskvällar och helger. Kioskansvarig i respektive lag fördelar då tider i laget.
Vid damlagsmatcher tillkommer föräldrar/anhöriga till dess spelare som bemannar insläpp och hamburgeri.

För de lag som spelar 5-mannafotboll uppmuntrar vi till att ni själva arrangerar en enklare försäljning i samband med era hemmamatcher. Detta genom att ni rullar på föräldrar som tar med kaffetermosar, saft, muggar och fikabröd eller liknande som säljs. Pengarna går till er lagkassa.

Parkeringsjobb vid MoDo Hockeys herrmatcher
(Gäller samtliga ungdomslag frånsett den yngsta årgången)
Föreningen tillhandahåller ett bemanningsschema där lagen rullar i bemanningsansvar. En vuxen runt laget, t ex lagledaren, är då ansvarig för fördelningen inom laget vid aktuella tillfällen.

Bollflickor/Bollpojkar vid A-lagsmatcherna
(Gäller lagen som under säsongen fyller 10 år och till och med att dess spelare fyller 13 år)
Vid A-lagets hemmamatcher (damlaget) ska 6 spelare ur berörda ungdomslag finnas på plats 30 minuter innan matchstart och gör sedan en insats som bollflicka/bollpojke under matchen. I paus erhålls korv/glass och dryck. Spelarna får även följa med damlaget in i omklädningsrummet precis innan inmarsch och höra på ”slutsnacket/matchpeppet”.

Fördelning av matcher görs av kansliet. Byte får ske mellan lagen men meddela i så fall kansliet!

Inskrivning av ny årskull
(Gäller lagen som under aktuell säsong fyller 10 år)
Ledarstaben runt aktuella lag planerar in ett datum i början/mitten av april och ett klockslag då inskrivning av en ny årskull sker i föreningen. Speciella dokument råder. Drop-in kväll på Själevads IPs klubblokal. I ansvaret ingår även att så snart som möjligt efter inskrivningen arrangera ett föräldramöte tillsammans med ungdomsansvarig styrelsemedlem som då finns på plats och informerar om Själevads IK. Tidpunkt för det hela bör vara under april månads två första veckor.

Vårstädning
(Gäller samtliga lag i föreningen och dess anhöriga frånsett den nyinskrivna årskullen)
Under en lördag i maj genomförs en gemensam Städdag på Själevads IP. Varje lag får då ett ansvarsområde som exempelvis städning av kiosk, målning av fastigheter/delar av fastigheter, iordningställande av diverse inventarier och/eller kringutrustning mm. Ansvarig för att planera och organisera denna dag är styrelsens arrangemangsansvarige och anläggningsansvarige med hjälp av lagens representanter i respektive grupper.

Fotbollens Dag
(Gäller samtliga lag i föreningen frånsett A-laget som då alltid planeras genomföra en hemma-match)
Under en helgdag i juni alternativt i augusti/september genomförs Fotbollens Dag i Själevads IK. En dag då massor av matcher bör planeras in att genomföras på hemmaplan. Massor av spelare och anhöriga på arenan med fikaförsäljning, lotterier, kringaktiviteter mm. Ansvariga för att planera och organisera denna dag är styrelsens arrangemangsansvarige med hjälp av lagens representanter i arrangemangsgruppen.

Själacupen
(Gäller flicklaget på ungdomssidan som under året spelar 9-mannafotboll)
Vårt flicklag som under året spelar 9-mannafotboll ansvarar för att anordna Själacupen under en dag i augusti. Cupen syftar till att flicklag i närområdet bjuds in att prova på elvamannaspel inför kommande säsong då elvamannaspel gäller för dem. Ansvariga är ledarstaben i samarbete med lagets föräldragrupp.

 
 
SPONSORER